Översikt Utbildning

JCSys verksamhetsidé är att ”Erbjuda kostnadseffektiv, verkligt oberoende expertråd till våra kunder”. Denna vision återkommer i hela vårt utbildningsutbud. I denna pressade och ekonomiskt drivna värld inser vi att snabb, kostnadseffektiv och fokuserad utbildning är viktig för dig. Vår verksamhetsidé har legat till grund för utvecklingen av ett omfattande utbud av utbildningar som gör att du kan komponera ihop ditt egna skräddarsydda utbildningspaket.

Grunden i vår utbildning utgörs av användningen av erkända instruktörsspecialister som har arbetat i en rad olika militära skolor och levererat utbildning till en mängd studenter från hela världen. Samtliga våra instruktörer är också konsulter som aktivt stödjer kunder i lösandet av aktuella problem, därför kan vi fortsätta utnyttja aktuell erfarenhet av verksamhet och teknik till att leverera fokuserad och relevant utbildning till våra kunder.

Om du behöver rådgivning inom Luftstridsledning, Missilförsvar, Flygtrafikledning, Datalösningar, Anskaffningsstöd, Taktiska Datalänkar eller Verksamhetsarkitekturer kan vi på JCSys garantera dig de mest erfarna och aktuella utbildningstjänsterna. Oavsett om det är första gången du stöter på något våra specialiserade kompetensområden eller om du vill veta vart du går för att få mer avancerad utbildning kan vi ge dig råd och vägledning om vilken utbildning som bäst passar dina behov.

Nivåer för Kurser

Övergripande:

Utformad för att leverera tillräckliga kunskaper till personal i krävande roller som inte har behov av, eller möjlighet att delta i, en mer detaljerad utbildning. Fokuserar på att ge en bra översikt över områdets centrala begrepp och på att gå igenom rollspecifika frågor. En effektiv, översiktlig och balanserad utbildning.

Grundläggande:

Avsedd för den som har en grundläggande förståelse för ett område. Vi kan leverera en bred grundläggande utbildning om du behöver det men filosofin bakom vår grundläggande nivå är att utgå från din befintliga kompetens i ämnet och sedan utöka dessa kunskaper så att du uppnår en högre nivå av förståelse.

Avancerad:

En utbildning som tar dig ett steg längre och uppmuntrar dig att utmana dina befintliga ämneskunskaper. Du får även bredda dina kunskaper genom att fokusera på en högre nivå av förståelse och på ett proaktivt förhållningssätt till ämnet.

Tillämpad:

Utökar dina kunskaper mot en praktiskt inriktad sakkunskap i ämnet. Vi tar din befintliga höga kompetens och utökar dina kunskaper med hjälp av praktiska och scenariobaserade pedagogiska övningar som syftar till att ge dig en mer tillämpad nivå av förståelse.

Kurser