Test & Evaluering TDL

Test och evaluering vid leverans och driftsättning av en ny eller uppgraderad TDL förmåga kan vara tekniskt skrämmande och dyrt. Vi på JCSys har lång erfarenhet av alla aspekter av denna utmanande process. Vi kan ge stöd i ledning, planering, genomförande, övervakning, rapportering och analys av dina tester för att säkerställa att dina krav uppfylls fullt ut. För brittiska luftburna plattformar har vi även en möjlighet att utarbeta Military Aircraft Release (MAR) rekommendationer. Som TDL experter kommer våra breda och djupa kunskaper om TDL utrustade plattformar och deras roll i dagens ISTAR landskap att se till att dina T&E faser är korrekt fokuserade och baseras på ett system av system tänk. I vårt team ingår nuvarande och före detta operatörer som är väl insatta i den senaste ISTAR tekniken. Vi är övertygade om att vi kan minska kostnaden för dina testprogram genom att göra en kostnadseffektivitetsanalys när vi förbereder eller rekommenderar en testplanering.

Aktuell Erfarenhet av Test & Evaluering

  • Stöd vid DT&E, OT&E samt Interoperabilitetstest och utvärdering för en mängd olika plattformar såsom SKASaC, E-3D Sentry, Nimrod R1, LEAPP, JAS-39 Gripen, ASC890, FLORAKO, NATO ACCS och ett antal Multi-MIDS lösningar för nätverkshantering.
  • Stöd till NATO TDLITS test.
  • Omfattande erfarenhet av de flesta för närvarande tillgängliga test-, analys- och emulerings-utrustningar såsom tex. BAES Agile, Diginext TACTX, Diginext DLGU 16, QinetiQ JTU, QinetiQ MIDAS, LM MANDRIL, LM PUMA, LM CIVETT och NG Tiger.

Det är absolut nödvändigt att se till att du har de mest kapabla och passande testverktygen. Vi har omfattande användarerfarenhet av de flesta TDL testverktyg och är opartiska i vårt förhållande till verktygsleverantörer. Vi förstår tekniskt hur respektive verktyg bäst kan stödja din utvärdering och test och ser till att du har rätt verktyg för att matcha dina krav. Oavsett om du är på väg in i utvecklingsfasen av ett nytt system eller uppdaterar en befintlig TDL förmåga har vi mycket goda förutsättningar att stödja dig i alla dina testbehov.