Verksamhetsstöd TDL

Vi har en historik i att tillhandahålla stöd i frontlinjen till TDL plattformar och personal. Vi ger operativt fokuserade råd till en rad olika kunder, centralt fokuserat men varierat stöd till verksamhetsexperter, stöd åt anskaffande myndigheter såsom brittiska MOD (där JCSys är huvudleverantör) och svenska FMV, stöd avseende frekvenshantering och test till brittiska MOD och JDLMO och vidmakthållandestöd till en mängd olika brittiska, svenska och internationella plattformsprojekt. Medlemmar i vårt team har också aktuell erfarenhet av skarp användning av Taktiska Datalänkar vilket gör att vi kan tillhandahålla en aktuell verksamhetskompetens.

Aktuell Erfarenhet & Rådgivning

  • TDL utbildning för brittiska marinens flygförare
  • TDL utbildning inriktad på Luftstridsledning åt den Singaporianska Försvarsmakten
  • C2 TDL utbildning för Svenska Försvarsmakten
  • Verksamhetsinriktad TDL utbildning för våra plattformskunder
  • TDL analys under övningar och insatser
  • Utveckling av koncept och SOP samt rådgivning avseende TDL till olika kunder

Vår utmärkta kompetens inom TDL lösningar i kombination med vår aktuella erfarenhet av gemensamma insatser ger oss en möjlighet att stödja följande aktiviteter: Utveckling av robusta och effektivt utformade koncept som är helt anpassade till dina operativa krav. Övergång från operativa koncept till praktiska och användbara SOP, grunden för en framgångsrik utbildning och användning. Utvärdering av interoperabilitet inför driftsättning för att öka operatörens kunskap om systemet och ge dem de kunskaper de behöver för att hitta fungerande lösningar under insatser. Problemlösning av interoperabilitet under insatser för att hjälpa operatörer under insatser. Utbildning inför insatser genomförd av våra kvalificerade instruktörer som har erfarenhet av att genomföra utbildning på NATO och UK militära skolor.