Frekvenshanteringsstöd TDL

Som den dominerande leverantören av Frekvenshanteringsstöd TDL till UK MOD ger vi råd i alla frågor som rör frekvensgodkännande av användning av Länk 16. Vi har ett antal högt kvalificerade personer med oöverträffad kunskap inom detta specialiserade område. Vår erfarenhet omfattar alla aspekter av test av frekvensstörningar, framtagning av säkerhetsdokumentation samt stöd till användare i deras övervakning av att frekvensavtal efterföljs. Vårt team har varit inblandade i UK MOD frekvenshantering under de senaste tre decennierna och har stött UK MOD i att kontinuerligt utveckla och förbättra frekvensavtal så att de möter de ständigt föränderliga behoven hos verksamheten. I vårt team ingår tidigare anställda hos civila tillsynsmyndigheter som har haft ansvar för att övervaka godkännandet av Länk 16 användning. Detta ger oss en unik inblick i båda sidor av tillämpningen av ett frekvensavtal.

Aktuell Erfarenhet av Frekvenshantering

  • En fullständig uppdatering av UK säkerhetsfall för frekvenshantering, Frequency Clearance Baseline Safety Case, och utvecklingen av UK direktiv för säkerhet i frekvenshantering, FCA Safety Management System.
  • Utveckling av ett nytt generellt säkerhetsfall för terminaler.
  • Genomförande av laboratorietester av frekvenskonflikter i syfte att stödja verksamhet i ett visst geografiskt område inom UK som har annan verksamhet som konkurrerar om tillgången till etern.
  • Ordförandeskap i en internationell expertgrupp (Frequency Clearance Expert Group) som ansvarar för att utveckla och dokumentera gemensamma direktiv för frekvenshantering (Common Frequency Clearance Criteria).

Vår erfarenhet ger oss möjlighet att hjälpa till att identifiera nationella krav på Länk 16 överföring, identifiera kommunikationssystem, navigationssystem och övervakningssystem som påverkas av användningen av Länk 16, testa effekterna av Länk 16 överföring på dessa system, hitta sätt att mildra effekterna och bidra till att ta fram ett frekvensavtal som uppfyller behoven hos både Länk 16 användare och civila myndigheter.