Taktiska Datalänkar (TDL)

JCSys har arbetat på den internationella TDL arenan i många år och befrämjat utvecklingen av standarder och lösningar. JCSys team besitter en stor kunskap och erfarenhet inom alla aspekter av livscykeln för utveckling och förvaltning av TDL lösningar. Vårt team utgörs av experter som är internationellt erkända av våra kunder och partner.

Relevanta Kompetenser och Erfarenheter

  • Expertrådgivare till brittiska försvarsministeriet (MOD) inom frekvenshantering och testning.
  • Ledande roller i internationella datalänkforum såsom JTIDS internationella CCB, MIDS internationella styrgrupp och bilaterala möten mellan UK och US.
  • Internationellt erkända experter på funktionaliteten i JTIDS/MIDS terminaler och på STANAG 4175 (NATO standard för JTIDS/MIDS terminaler).
  • Har tillhandahållit viktigt tekniskt stöd under många år till UK DE&S Tactical Data Links Delivery Team (TDL DT) som numera är en del av UK Situation Awareness Command & Control Delivery Team (SACC DT) och till UK System Engineering and Integration Group (SEIG) i frågor som rör UK, NATO och US TDL standarder.
  • Har stor erfarenhet av iSMART processen och eSMART verktygsuppsättning och har stöttat flera av de nuvarande iSMART nationerna. Vi har också varit starkt engagerade i utvecklingen av själva processen.

Klicka på någon av följande länkar för att få veta mer om våra specifika kompetensområden inom Taktiska Datalänkar