Stöd Vidmakthållande

En effektiv hantering av interoperabilitet kräver en styrande policy som stöds och verkställs av en organisation som förstår och har mandat att genomföra sina uppgifter. Erfarenheten har lärt oss att en bra interoperabilitetsprocess utan en policy kommer att resultera i en suboptimal lösning. JCSys konsulter har gett råd om policy och har utvecklat direktiv och processer för vidmakthållande åt ett antal länder, inriktat mot nationella behov för respektive land.

Fördelar

  • En bra styrande policy och väldefinierade direktiv för vidmakthållande ger en bra grund för att bygga en nationell process för hantering av interoperabilitet och minskar risken för begränsade plattformsbaserade stuprörsmetoder
  • Med tydliga processer ökar såväl kontroll som effektivitet och risken för icke-harmoniserade och skräddarsydda lösningar minimeras
  • En bra nationell process som stöds av en tydlig inriktning ger en maximal möjlighet att medverka i processer hos internationella intressenter och därigenom minimera de negativa effekterna av internationella krav

Den kanske största faran för vidmakthållandet är en splittrad strategi som enbart bygger på individuella plattformars behov och som antagits med processer som är dolda från resten av verksamheten (inklusive den samordnande funktionen). Under dessa förhållanden kan man förlora kraven på system av systemnivån. Att ha en definierad nationell process begränsar inte nödvändigtvis enskilda system från att uppnå vad de vill, men det garanterar att beslut kan fattas på nätverksnivå och därmed minska eventuella negativa effekter av förändringar på plattformsnivå. Även de internationella processer som ingår i TDL vidmakthållandet ställer oundvikliga krav. Ett väldefinierat och allmänt förstått samspel med de internationella processerna ger möjligheter att få maximal nytta av dem samt säkerställa att man kan spela en fullständig och produktiv del i viktiga internationella aktiviteter och forum.