Standardutveckling

En viktig faktor för att uppnå interoperabilitet är användningen av nationella och internationella standarder. Standardutveckling innebär att man medverkar i utvecklingen av dessa standarder för att korrigera brister och för att stödja införandet av nya funktioner som krävs av olika intressenter. Denna aktivitet kräver strikt konfigurationshantering av information samt en förmåga att optimera förändringar och förstå konsekvenserna av förändringar.

JCSys har lång erfarenhet av att stödja organisationer i utveckling och införande av processer för utveckling av standarder. Dessutom har vårt team en enastående teknisk och verksamhetsmässig expertis från arbete med utveckling och förvaltning av flera internationella och nationella standarder. JCSys kan hjälpa din organisation med standardutveckling som en del av en effektiv strategi för interoperabilitet.

Fördelar

  • En förståelse för hur internationella standarder utvecklas vilket ger en tidig förvarning om ökade eller minskade möjligheter i användningen av standarden
  • En möjlighet att involvera nationella resurser från förband och plattformar i utvecklingen av standarder vilket ger ökad förankring, engagemang och kunskap
  • Bättre självkännedom genom att man är med och identifierar behov av förändringar i nationella system eller plattformar
  • En möjlighet att påverka förändringar i standarder för att bättre möta egna nationella förmågekrav