Kravhantering

Kravhantering är en viktig del i processen för att analysera och identifiera målen för en organisation. Vi har läng erfarenhet av att arbeta tillsammans med intressenter och identifiera och hantera deras krav. Vi stödjer dem även med att analysera deras krav och identifiera attribut, förändringar och relationer med annan information så att verksamhetens behov uttrycks så effektivt som möjligt för beslutsfattare.

Fördelar

  • Effektiv hantering av krav för analys, spårbarhet, prioritering och påverkan
  • Förståelse för kraven i rätt sammanhang och krav som är förankrade
  • Förbättrad spårbarhet för krav (ursprung/förändring/relationer)
  • Förbättrad dialog kring kraven och en gemensam förståelse hos olika intressenter

Vi har en beprövad förmåga att hantera krav genom att arbeta med intressenter för att förstå och förbättra krav. Vi skapar en spårbar uppsättning krav som är väl koordinerad med, och lätt kan förstås av, alla berörda parter. Vi har stöttat hanteringen av krav för många anskaffningsprojekt och införandeprojekt för försvarsmakter och där bidragit till att säkerställa att alla krav har identifierats och hanterats för att stödja samtliga intressenters behov.