Projektstöd

Komplexa sammanhängande projekt kräver effektiv hantering för att säkerställa att projektets övergripande mål uppnås. En effektiv projektledare måste identifiera och hantera projektberoenden och risker samt lösa projektövergripande och systemövergripande problem. Vi har stor erfarenhet av att stödja statliga organisationer vid identifiering av icke ensade projekt och krav och av att rekommendera korrigerande åtgärder. Vi hjälper också våra kunder när det gäller hantering av leverantörer genom ett erbjuda en kombination av projektstöd och relevant ämnessakkunskap.

Fördelar

  • Tydligt definierade och överenskomna strategiska resultat för projekt
  • Tidig identifiering och hantering av konflikter mellan projekt
  • Samordnad riskhantering inom ingående projekt
  • Optimering av det levererade resultatet av projekt

JCSys har god erfarenhet av leverantörshantering och myndighetstöd.