Visualisering

Det är viktigt att en beslutsfattare har möjlighet att övervaka viktiga processer och prestanda i realtid för att kunna göra snabba och korrekta beslut. Grafiska kontrollpaneler förser beslutsfattaren med kraftfulla, flexibla och intuitiva vyer av informationen de behöver i ett lättförståeligt grafiskt format. Med ett par musklick kan beslutsfattaren borra sig ner i informationen och identifiera grundorsaker till eventuella frågeställningar och vid behov vidta korrigerande åtgärder.

Fördelar

  • Ger användaren en möjlighet att göra snabbare och mer korrekta beslut
  • Grafiska och intuitiva kontrollpaneler ger ett lättanvänt gränssnitt för beslutsfattare
  • Kontrollpaneler sammanfattar viktig information om din verksamhet
  • Kontrollpaneler är spårbara och baserade på informationen i en relationsdatabas
  • Stöder kvantitativa analysmetoder och tillämpning av mätmetoder och nyckeltal