Stöd Multi-TDL

Vi väl förtrogna med alla större Taktiska Datalänkar som används idag och har stor erfarenhet av att integrera dessa i militära tillämpningar. Användning av flera Taktiska Datalänkar i samma operativa miljö, inklusive användning av flera MIDS/JTIDS terminaler med samma markbaserade system, medför ett antal unika utmaningar som vi har stött på och övervunnit i vårt tidigare arbete.

Aktuell Erfarenhet av Multi-TDL Stöd

  • Levererans av expertråd, stöd och vägledning till UK SACC DT och UK JDLMO avseende test och utvärdering av uppfyllande av frekvensavtal (Frequency Clearance Complicance).
  • Stöd till UK JDLMO avseende Länk 16 nätverksdesign.
  • Stöd till nätverksdesign och hantering av Länk 11A, 11B, 16, SADL och JREAP nätverk.
  • Stöd till anskaffning av Multi MIDS terminalintegrationer för flera NATO och PfP länder.
  • Mobil lösning för MTDL nätverksdesign och hantering vid koalitionsinsatser i närtid

Vår expertis inom nätdrift, design och planering för MTDL spänner över alla militära miljöer och inkluderar stöd till operativ ledning och anskaffning för en mängd MTDL lösningar. När det gäller stöd till prov av överensstämmelse med frekvensavtal, Frequency Clearance Agreement (FCA), ärenden avseende MTDL interoperabilitet och planering, vidarebefordran av information (Data Forwarding), förvaltning av MTDL lösningar och anskaffning av MTDL lösningar så har vi på JCSys erfarenhet av att stödja dig på alla nivåer.