Interoperabilitetsstöd

JCSys stödjer interoperabilitetsarbete genom att analysera lösningar och identifiera möjliga problem samt ge förslag på lösningar till dessa problem. Både nationella och internationella erfarenheter och kunskaper utnyttjas i detta interoperabilitetsstöd. Nationellt måste det finnas en process som främjar utveckling och administration av interoperabilitetslösningar baserat på sunda operativa krav. Denna process måste även ta hänsyn till kraven på interoperabilitet med äldre plattformar. I ett internationellt perspektiv innebär interoperabilitetsstödet att man medverkar i ett utbyte av idéer och information i olika forum och att man utnyttjar resultatet av detta utbyte nationellt.

Vi har varit inblandade i införandet av interoperabla lösningar från övergripande verksamhetsnivå ner till enskild utrustning. Vi använder en rad processer och verktyg för att stödja utvärdering och hantering av interoperabilitet såsom EA och iSMART. Vi strävar efter att hitta nya sätt att använda dessa verktyg och processer för att öka deras effektivitet i utveckling och förvaltning av interoperabilitet.

Fördelar

  • Hjälper kunder att integrera viktiga interoperabilitetsprinciper i sina befintliga anskaffningsprocesser
  • Låter interoperabilitet med nationella och internationella partners analyseras för att maximera interoperabilitet och samtidigt minimera överraskningar i form av brister i interoperabilitet
  • Sparar pengar genom att identifiera de största riskerna redan under utveckling
  • Möjliggör att operativa krav stöds på ett konsekvent sätt