Utbildning EA

JCSys EA team har flera års erfarenhet av att genomföra utbildningar genom att sammanställa, utveckla och leverera kurser. Kombinationen av välutbildade instruktörer och erfarna EA utövare gör att JCSys kan erbjuda skräddarsydd utbildning med hög kvalitet som sträcker sig från grundläggande kurser om EA ramverk till kurser om detaljerad användning av ramverk och verktyg för erfarna användare.

Fördelar med JCSys EA Utbildning

  • Effektiva och flexibla utbildningspaket som levereras av välutbildade instruktörer och EA utövare.
  • Utbildningsmoment som utvecklats från verkliga exempel på tillämpning i en problemdomän.
  • Kurser i allt från grundläggande EA ramverk till avancerade tekniker och användningar av verktyg.
  • Kurser som är skräddarsydda för specifika målgrupper från beslutsfattare till erfarna utövare.
  • Scenariobaserade kurser som använder spårbara exempel för att visa principerna med EA.
  • Modulära kurser med strukturerade och praktiska övningar.

Förutom att ge kurser i specifika ramverk och verktyg erbjuder vi även kurser som kombinerar användandet av ett verktyg och ett ramverk i ett verkligt scenario. Dessa scenariobaserade utbildningar visar på ett effektivt sätt principerna för EA genom att de använder verkliga exempel där deltagarna modellerar en liten del med hjälp av en skräddarsydd uppsättning av vyer och relationer så att de kan tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken.

EA Kurser

Nivå Kurs Omfattning