Utveckling EA

JCSys arkitekter kombinerar militär erfarenhet och modelleringskompetens vilket ger oss en möjlighet att samverka på ett effektivt sätt med militära intressenter och se till att våra arkitekturer fångar relevant information i ett operativt sammanhang. Detta säkerställer också att resultatet ges på ett sätt som är intuitivt och användbart för den militära beslutsfattaren. JCSys är känt för sin förmåga att snabbt leverera en arkitektur efter analys och informationsinhämtning och för sin pragmatiska inställning till utveckling av EA. Våra konsulter är beryktade för att leverera hög kvalitet och visuellt estetiska och intuitiva modeller som bygger på en relationsdatabas och uppfyller ett tillämpligt arkitekturramverk såsom MODAF, NAF eller DoDAF.

Försvarsorganisationer med EA stöd från JCSys

  • Försvarets Materielverk (FMV)
  • NATO Communications & Information Agency (NCIA)
  • UK MOD DE&S
  • UK Niteworks
  • UK Government Communications Headquarters (GCHQ)
  • Försvarsföretag såsom Raytheon och Thales

Teamet har även stor erfarenhet av att utveckla EA för Försvarsmakten där EA modellering används som ett stöd för beslutsfattande. De aktuella projekt som har dragit nytta av vårt modelleringsarbete är: Flygspaning, Close Air Support (CAS), Helikopterbataljon och Nordic Battle Group 2011 (BG11).

Utöver att fånga information från riktlinjer, standarder, procedurer, koncept och doktrin har JCSys team en stor erfarenhet av att utveckla EA genom att genomföra workshops med intressenter. Genom att samverka med militära verksamhetsrepresentanter med olika roller och bakgrunder kan våra konsulter hämta in information och fylla EA modeller med säkrad information i rätt sammanhang.