Förmågekartläggning

En förmågekarta är en omfattande plan för den nuvarande och framtida utvecklingen av verksamheten. Den fångar strategiska mål och avsikter, förädlar dessa till förmågekrav och kartlägger verksamhetens utveckling mot uppfyllandet av förmågekraven.

Fördelar

  • Ensar anskaffningar till verksamhetens strategiska planer och mål
  • Identifierar förmågegap samt bristande och överlappande förmåga
  • Ger stöd för jämförelse av lösningsalternativ mot strategiska krav
  • Uppmuntrar en dialog och en gemensam förståelse för utvecklingen av verksamheten hos olika intressenter

Vi arbetar med intressenter på strategisk nivå för att fånga deras mål och visioner, sedan förfinar vi dessa till förmågekrav som styr utvecklingen av verksamheten. Den organisatoriska och tekniska strukturen i verksamheten modelleras sedan med hänsyn tagen till planerad anskaffning av system och utbildning av personal. Mappningen av de modellerade lösningskonfigurationerna analyseras sedan. Resultatet av analysen blir att man kan jämföra konfigurationerna mot verksamhetens strategiska krav och identifiera gap, brister och överlapp i förmåga. De förmågekartor vi tar fram är intuitiva och interaktiva så att de ger användaren möjlighet att navigera till områden som de är intresserade av.