Översikt C4ISTAR

C4ISTAR är ett stort område som spänner över alla miljöer. C4ISTAR är inte bara ett tekniskt område, förutom system och mekanismer för att behandla och presentera information, som behövs för att stödja militära operationer, omfattar det även de metoder och processer som ledningsorganisationen tillämpar för att inrikta den militära uppgiften.

C4ISTAR = Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance

Erfarenhet:

  • Före detta militärer med årtionden av praktisk erfarenhet av C2 verksamhet inom Luft-, Mark- och Sjö-arenan.
  • Utveckling och modellering av rutiner för effektiv C2 av sensorer och verkansarkitekturer för missilförsvar.
  • Utveckling av verksamhetskrav för C2-system inom Luft-, Mark- och Sjö-arenan.
  • Aktuell kunskap om moderna ISTAR-tekniker såsom ISTAR-stöd till reguljära styrkor och specialtrupper på land i Afghanistan.
  • Utveckling, test och utvärdering av uppdragsstödsystem på ett antal luftburna plattformar såsom Nimrod R1, ASC890 och E3-D.

JCSys personal har erfarenhet av alla aspekter av C4ISTAR. Denna erfarenhet omfattar militära insatser, framtagning av CONOPS, framtagning av tekniska krav för ett flertal C4ISTAR projekt över hela världen och test och utvärdering av C4ISTAR system.

Klicka för att få mer information om vår expertis inom C4ISTAR

  • Missilförsvar