Missilförsvar (Ballistic Missile Defence, BMD)

De senaste två decennierna har sett en ökad spridning av ballistiska missiler i hela världen och en utveckling av teknik för framdrivning, styrning och verkan av ballistiska missiler. Även om upptäckt, upphinnande och förstörande av missiler innebär enorma tekniska utmaningar för alla försvar har stora framsteg gjorts inom C2-, sensor- och vapen-system för att motverka hotet från ballistiska missiler. JCSys specialister på försvar mot ballistiska missiler, Ballistic Missile Defence (BMD), och rymdövervakning har två decennier av verksamhetserfarenhet och kommersiell erfarenhet av den militära rymdmiljön, Early Warning och BMD.

Erfarenheter av Missilförsvar

 • Militär erfarenhet av Ballistic Missile Early Warning Operations och Space Surveillance Operations.
 • Aktuell kunskap om US Phased Adaptive Approach och NATO Active Layered Theatre BMD (ALTBMD).
 • Design, planering och genomförande av internationella BMD krigsspel, såsom UK SCHILTRON och US Nimble Titan.
 • Rådgivning avseende BMD C2 och TDL till UK Missile Defence Centre (MDC) och NATO.
 • Forskning och utveckling i införandet av TDL lösningar för BMD-system.
 • Analys av operativa krav och systemkrav.
 • Samarbete med ledande internationella statliga och kommersiella experter och organisationer inom BMD- och Rymdövervaknings-området.
 • Omfattande kunskap om aktuella projekt för BMD vapensystem och sensorsystem.
 • TDL integrationsstöd för moderna C2 plattformar på Luft-, Mark- och Sjö-arenan.
 • Ingående kunskaper om TDL standarder, såväl NATO STANAG som US MIL-STD.
 • Utveckling av CONOPS för strategiska och taktiska BMD-system.

JCSys har förmånen att vara en nyckelmedlem i UK Missile Defence Centre (MDC), en unik organisation med statlig och industriell samverkan som är upprättad för att ge brittiska beslutsfattare bästa vetenskapliga och tekniska råd om BMD, utforska frågor som är avgörande för BMD och förevisa UK BMD förmåga genom modellering, simulering och test.

Kurser Missilförsvar

Nivå Kurs Omfattning
Övergripande Ballistic Missile Defence (BMD) 1 Dag
Grundläggande Ballistic Missile Defence (BMD) 2 Dagar