Spårning av Resurser (Asset Tracking, AT)

Vårt system för global spårning, eXtrac, integrerar beprövad spårningshårdvara med vår programvara för att producera tillförlitlig och användarvänlig global spårning, dubbelriktad textöverföring och överföring av varningar. Programvaran i eXtrac Data Manager (EDM) hanterar målspår, anropssignaler, varningar, visning av senast kända position, historik för målspår, historik för punkter och återuppspelning på en dator var som helst i världen. Systemet stödjer också dubbelriktad meddelandehantering och vidarebefordran av akuta varningar och fritextmeddelanden från Iridium spårningsutrustning till e-postmottagare.

eXtrac Fördelar

  • Global täckning
  • Kostnadseffektiv
  • Pålitligt och robust genom användning av dubbla redundanta servrar
  • Skalbar och anpassningsbar till specifika gränssnitt

eXtrac systemet är kompatibelt med många typer av spårningshårdvara för Iridium och GSM inklusive integrerade satellittelefoner och spårningsenheter såsom Iridium Extreme.

Exempel på Användning

På ett antal övningar har den brittiska armén använt vårt eXtrac system med gott resultat för att dels ge en lägesbild och dels för att genomföra utvärderingar i övningsledningen, så kallade After Action Review (AAR). Genom att använda handhållna spårningsverktyg i kombination med Iridium-systemets globala täckning har vi möjlighet att erbjuda den brittiska armén en optimerad global utbildning som hjälper till att förbereda enheter och förband för sina uppgifter. Vi maximerar utbildningsmöjligheterna i övningen genom att tillhandahålla en distribuerad interaktiv simulering (DIS) matning av förband in i övningssystemet och en uppspelningsfunktion. Detta ger övningsledningen en övergripande lägesbild över alla förband inblandade i övningen och en möjlighet att stimulera den mest relevanta delen i övningsmiljön.