Anskaffningsstöd

Vi har erfarenhet av att ge stöd till anskaffning under hela projektets livscykel. Vi är kända för att tillhandahålla opartisk, kostnadseffektiv och faktabaserad rådgivning i våra kunders verksamhet. Klicka i figuren nedan för att få veta mer om hur våra tjänster och möjligheter kan stödja ditt anskaffningsprojekt.