Flygtrafikledning (Air Traffic Management, ATM)

JCSys medarbetare kan stödja europeiska och nationella luftfartsmyndigheter med expertis avseende flygtrafikledningsfrågor inom områden som riktlinjer, planering och regelverk för systemområdet. Vårt team har experter med bakgrund i europeiska militära och civila luftfartsorganisationer. De har haft olika positioner i kommittéer och grupper inom UK och Eurocontrol. Genom sina tidigare och nuvarande roller har de hjälpt till med utveckling av strategier, planer, regler och ledning för hantering av ärenden som handlar om allt från att säkerställa en effektiv civil och militär användning av SSR, IFF och VHF frekvensspektrum till en fördelning av Mode S interrogatorkoder till samtliga Mode S radar i Europa.

Erfarenheter av Flygtrafikledning

  • UK konsekvensanalys inom ramen för Single European Sky (SES) och SESAR programmet
  • Utvecklat planer, rutiner och regler för UK införande av Secondary Surveillance Radar (SSR):
    • Mode S förstärkt övervakning, Enhanced Surveillance (EHS)
    • Elementär Surveillance (ELS)
    • Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (ADS-B)
  • Tillhandahållit planerings, lednings, teknisk och regulatorisk rådgivning och utbildning avseende samverkande och icke-samverkande övervakningssystem som används för att stödja ATM-verksamhet
  • Säkerställt interoperabilitet för militära övervakningssystem och datalänkar med civila luftfartssystem

Vårt team av experter har en grundlig förståelse för tekniska lösningar och deras användning tack vare betydande erfarenhet av arbete med planering och regelverk för flygtrafikledningssystem. Vi använder denna förståelse till nytta för våra civila och militära kunder för att säkerställa att påverkan av driftsatta ATM-lösningar harmoniserar med såväl nationella regelverk som EU förordningar.

Då vi är väl insatta i alla aspekter av Flygtrafikledning, från planering till införande av tekniska lösningar, kan vi även erbjuda våra kunder en anpassad utbildning som tillhandahålls av våra experter.

Kurser Flygtrafikledning

Nivå Kurs Omfattning
Övergripande Single European Sky Regulation - (Kontakta oss för information om kursen) TBC
Grundläggande MODE S and ADS-B 2 Dagar
Grundläggande Regulatory Impact Assessment Techniques 2 Dagar
Grundläggande Air Navigation Systems - (Kontakta oss för information om kursen) TBC