Luftstridsledning (Air Battle Management, ABM)

Användningen av massivt luftherravälde i moderna gemensamma insatser kräver omfattande kompetens i Luftstridsledning, Air Battle Management (ABM), vilket omfattar planering, ledning och kontroll av resurser i samverkan över flera arenor. Modern nätverksbaserad krigföring är starkt beroende av interoperabla och tillförlitliga kommunikationer samt ensade taktiker, tekniker och procedurer för genomförande och ledning av militära operationer.

Erfarenhet av Luftstridsledning

  • Luftstridsledning omfattande luft-luft och luft-mark vapenkontroll och luftövervakning i UK, NATO och Koalitionsinsatser.
  • Luft- och mark-baserade C2-system såsom NATO ACCS och UK ASCAS.
  • Taktiska Datalänkar.
  • Missilförsvar och Rymdövervakning.
  • Produktion och genomförande av Air Tasking Order (ATO).
  • Erfarenhet av att leda Air C2 testverksamhet.

JCSys anställda har en operativ bakgrund inom alla delar av luftstridsledningsverksamhet. De har stor av erfarenhet av rådgivning till verksamheter och anskaffningsorganisationer i NATO och övriga världen.

Utbildningar Luftstridsledning

Nivå Kurs Omfattning
Grundläggande
Joint Aerospace Battle Management - (Kontakta oss för information om kursen)
2 Dagar
Grundläggande Secure IFF Interoperability 1/2 Dag
Grundläggande Air Battle Management(ABM) 2 Dagar
Grundläggande Tactical Airspace Management 2 Dagar